TECH-NI-FOLD

Bending ring C

产品编号: -

red...

 

Bending ring D

产品编号: -

blue...

 

Blue creasing ring

产品编号: MOULD-155

...

 

Blue creasing ring

产品编号: MOULD-156

...

 

Blue creasing ring

产品编号: MOULD-157

...

 

Creasing matrix

产品编号: М-12

orange...

 

Creasing matrix

产品编号: M-14

orange and green...

 

Creasing matrix (yellow)

产品编号: М-77

...

 

Creasing set

产品编号: FF-SM/35-FP-01

35 mm...

 

Ring

产品编号: -

orange, diamater 65mm...

 

Ring

产品编号: -

yellow, diamater 65mm...

 

Ring

产品编号: -

blue, diamater 65mm...

 

显示 1 到 12 总计 12 (共 1 页)